HITTA TILLBAKA TILL VARANDRA

Vi erbjuder parterapi enligt metoden Emotionellt fokuserad terapi för par, EFT. Vi arbetar med hur emotionerna och vår anknytning påverkar i relationen. Genom terapin skapas förändring mot mer närhet, trygghet och harmoni. EFT är en internationellt välkänd metod med mycket starkt forskningsstöd.

trygga relationer

Vi erbjuder Emotionell Individuellt Fokuserad Psykoterapi, EFIT, och Emotionellt Fokuserad Familjeterapi, EFFT, där du på egen hand eller tillsammans med din familj, genom en Emotionellt fokuserad och anknytningsorienterad terapi öka förståelse för hur dina anknytningsstrategier påverkat dig. Under terapin bygga en trygghet inom dig, läka anknytningssår och trauman och skapa trygga,nära relationer. Under dessa upplevelsebaserade samtal skapas möjlighet att läka och utvecklas mot en ny sinnesro och riktning i livet.

Arbetsgrupper som växer

Arbetet är en viktig del av vårt liv och kan arbetsplatsen och arbetsgruppen bli en plats för mognad och utveckling, lust och kreativitet, har vi hittat rätt. Handledning ger dig och din grupp stöd i arbetet, kompetensutveckling och kvalitétsäkring i ditt arbete.

Tack vare parterapin hos Marianne kunde vi rädda vår relation

”Marianne har varit vår räddning. Hennes känsla för hur samtalet ska ledas, hennes fokus och hennes energi är underbar. Evigt tacksamma” 

A

”Vår relation har aldrig varit så bra. Jag trodde att parterapi handlade om att lära sig hantera olika känslor, men faktum är att jag känner annorlunda. Jag blir inte upprörd över sånt som tidigare väckte starka känslor inom mig. Jag har förändrats och prioriterar oss på ett helt annat sätt nu.”
Anna

”Något hände under vår parterapi. Jag blev mer och mer medveten om mig själv, och hur jag levt med en förväntan och en föreställning om vad en parrelation ska vara  som inte alls stämmer. Nu är jag närvarande och kan verkligen uppskatta vardagen och det känns inte som jag saknar något längre. Vi kan uppskatta varandra nu på ett helt annat sätt”.
Måns

Vår inspirationsdag stärkte hela teamet och ökade tilltron till varandra

”I vår organisation önskade vi en inspirationsdag för att våra olika team skulle lära känna varandra och för att vi skulle skapa mål och en gemensam riktning framåt.  Dagen blev väldigt lyckad. Faktiskt var den bästa dag för organisationsutveckling jag varit med om under hela mitt yrkesliv. Det var lustfyllt och kreativt och  fantastiskt att få se den kompetens som finns på vår arbetsplats. Alla var väldigt nöjda och vi ser verkligen fram emot hur vår verksamhet nu kommer att utvecklas”.  
Magelungen

Erbjudanden för organisationer

Trygga och kreativa team skapar harmoniska arbetsplatser!

Vi erbjuder :

Handledning för individer och grupper

Teamutveckling

Framtidsverkstad

Organisationsutveckling utifrån systemisk grund, skräddarsydd för er. 

Aktuella kurser
våra kurser

Våra värderingar

Livsverk vilar på en humanistisk, systemisk och demokratisk grund. 

Vi utgår från att människan har ett grundläggande behov av kärleksfulla relationer och
emotionell kontakt med andra, en trygg anknytning,  och att vi alla strävar mot meningsfullhet, sammanhang
och förståelse i våra liv.
Vi tror att varje människa, parrelation, familj och grupp är unik. 
Vi är ständigt nyfikna på vilka metoder som genom forskning visar sig bidra till välbefinnande, läkning och förändring i psykoterapi och annat utvecklingsarbete.
Vi arbetar inte med patologisering av människors uttryck för lidande och disharmoni i sina liv.
Vi tror att ohälsa eller obalans uppstår av en anledning och vår uppgift är att hjälpa till att förstå och vägleda människor och grupper mot flexibilitet och sunda relationer.
Vi arbetar för mångfald, för alla människors lika värde, för en hållbar värld och en hållbar livsstil.
Vår vision är en kärleksfull, harmonisk och fredlig värld.

Grundare Marianne Gustafsson är socionom & leg psykoterapeut med systemisk inriktning, handledare och lärare i psykoterapi, Certifierad Emotionellt Fokuserad Terapeut & EFT-handledare.

C56A6FF8-5B96-4EB3-95D0-570F1F94D36D_1_201_a
Aktuellt från Livsverk
Läs flera nyheter från oss