Individuell psykoterapi

Livsverk erbjuder individuell psykoterapi med framförallt ett emotionellt och ett anknytningsfokus. Vi arbetar integrativt vilket innebär att vi integrerar olika delar av psykoterapi som fungerar. Vi använder oss till exempel av delar från systemiska terapiformer, Compassionfokuserad terapi, Emotionellt fokuserad terapi och terapiformer med fokus på medveten närvaro och meditation. Vi arbetar helt utifrån ditt behov och vad du vill arbeta med i dina terapisamtal. Terapeutens förhållningssätt är varmt, tillåtande och respektfullt. Vi arbetar inte med patologisering av symtom utan försöker tillsammans med dig förstå symtomen och det lidande du har kring det, samt hur det kan minska eller försvinna helt. Vi arbetar mot läkning av traumatiska händelser, mot flexibilitet, ökad självkänsla och välbefinnande. Vi arbetar också med olika former av livskriser. Genom krisen blir vi starkare om vi kan använda oss av de möjligheter som krisen erbjuder för utveckling och ny riktning i livet. Du kan välja att gå i 45 min eller 60 min långa terapisamtal.