Emotionellt Fokuserad Individuell Terapi, EFIT

Livsverk erbjuder Emotionellt Fokuserad Individuell Psykoterapi. Vi arbetar utifrån ditt mål med terapin och hur dina emotioner påverkar dig, hur dina tidigare anknytningstrategier har både hjälpt dig, men kanske också skapat hinder i ditt liv. Vi arbetar med att omskapa dessa mönster som inte varit till hjälp, för att du ska kunna skapa trygga, nära relationer i ditt liv.  Terapeutens förhållningssätt är varmt, tillåtande och respektfullt. Vi arbetar inte med patologisering av symtom utan försöker tillsammans med dig förstå vad som har hänt i ditt liv, och hur det har påverkat dig. Vilka förändringar som behövs för att du ska må bra. Vi arbetar mot läkning av traumatiska händelser, mot flexibilitet, ökad självkänsla och välbefinnande. Vi arbetar också med olika former av livskriser. Genom krisen blir vi starkare om vi kan använda oss av de möjligheter som krisen erbjuder för utveckling och ny riktning i livet. Du kan välja att gå i 45 min eller 60 min långa terapisamtal.