Handledning

  • Systemiskt inriktad grupphandledning

I handledning träffas vi i din arbetsgrupp och med hjälp av systemteoretiskt förhållningssätt hjälper vi dig och gruppen att utvecklas. Reflekterande processer, Seven-Eyed model och rollspel är exempel på metoder som används i handledning med grupper. 

  • EFT-handledning

EFT-handledning är metodhandledning för dig som vill utvecklas mer i ditt EFT-arbete eller kanske certifiera dig i metoden. Du får handledning ensam eller  tillsammans med din arbetsgrupp för att få möjlighet att träna och öva på metoden EFT genom att läsa material, titta på videoklipp, rollspel och förstås reflektera kring metoden och arbetet. Du får gärna visa filmsekvenser på ditt arbete men det är inte ett krav om du inte vill certifiera dig. EFT handledning sker både individuellt och i grupp. Möjlighet till handledning via Skype/Zoom finns.

Under 2024 handleder vi bland annat inom Socialtjänst, Maria Ungdom (Stockholm), Svenska Kyrkan, Kommunala och privata familjerådgivningar. Vi metodhandleder i Emotionellt fokuserad terapi, EFT, individuellt och i grupp, och i Emotionellt fokuserad familjeterapi, EFFT. Handledning sker online och på plats på mottagningen Kungsgatan 29.

 

  • Familjerekonstruktion

Livsverk erbjuder blivande familjeterapeuter och andra som vill bearbeta och förstå mer om sig själva och om sin familjehistoria, terapimetoden Familjerekonstruktion!

Familjerekonstruktion är en metod inom Familjeterapin som har till syfte att utforska och fördjupa förståelsen kring ens familjebakgrund, sina familjerelationer och familjehistoria i tre generationer. I Familjerekonstruktionen får varje deltagare möjlighet att tillsammans med handledaren processa och utforska strukturer i familjesystemet och dess historia. Ofta kan familjemönster föras vidare i generationer och ett av Familjerekonstrutionens syfte är att synliggöra dessa mönster och bryta dem genom att deltagaren ges möjlighet att omformulera både sin historia och sin framtid.

Deltagaren får kan man säga, rekonstruera betydelserna av tidigare upplevelser och ges möjlighet att, genom denna process, lämna gamla idéer och roller som inte längre fyller en funktion och bli medveten om vilka budskap som skickats vidare i generationer.

Familjerekonstruktionen ger nya perspektiv på en själv, ens familjehistoria, och framtiden. Familjerekonstruktionen mynnar ut i en större frihet att själv forma sitt liv.  

Familjerekonstruktionen bedrivs alltid av legitimerade psykoterapeuter i systemisk/familjeterapi. Metoden bygger på systemteori, kommunikationsteori och rollteori. 

Under ett två-tre dagars internat får var och en av deltagarna i gruppen göra sin familjerekonstruktion under ledning av socionom och leg psykoterapeut Marianne Gustafsson.

Varje deltagare har förberett sin egen Familjekarta/Genogram  som tas med till internatet. När man förbereder sig för en Familjerekonstruktion får man gärna intervjua familjemedlemmar. En mer utförlig instruktion kring förberedelse och upplägg skickas ut till deltagare en tid före själva Familjerekonstruktionen. 

Om du  är intresserad av att gå en Familjerekonstruktion hos Livsverk kontakta oss så planerar vi för tid och plats.