Handledning

  • Systemiskt inriktad grupphandledning

I handledning träffas vi i din arbetsgrupp och med hjälp av systemteoretiskt förhållningssätt hjälper vi dig och gruppen att utvecklas. Reflekterande processer, Seven-Eyed model och rollspel är exempel på metoder som används i handledning med grupper. 

Under 2019 handleder vi bland annat kuratorer inom vuxenpsykiatrin i region Sörmland, Socialsekreterare Stockholms stad, Familjerådgivare/Familjebehandlare Stockholm och Järfälla, Personliga ombud Sollentuna/Solna, Familjebehandlare i Tyresö Skolpersonal Magelungen och  på grundläggande psykoterapiutbildningen, Steg 1 på Socialhögskolan, Stockholm. 

  • EFT-handledning

EFT-handledning är metodhandledning för dig som vill utvecklas mer i ditt EFT-arbete eller kanske certifiera dig i metoden. Du får handledning ensam eller  tillsammans med din arbetsgrupp för att få möjlighet att träna och öva på metoden EFT genom att läsa material, titta på videoklipp, rollspel och förstås reflektera kring metoden och arbetet. Du får gärna visa filmsekvenser på ditt arbete men det är inte ett krav om du inte vill certifiera dig. EFT handledning sker både individuellt och i grupp. Möjlighet till handledning via Skype/Zoom finns.

  • Utvecklingsdagar för systemiskt inriktad handledning  

På vår kursgård i Grasse, södra Frankrike, erbjuder vi grupper som redan går i handledning hos Livsverk utvecklingsdagar utifrån  särskilda teman och behov. Under två dagar arbetar vi med grupprocessen samt med de teman som gruppen på förhand har bestämt eller som vi tillsammans kommer överens om när dagarna startar. Grupperna har heldagar där lunch och fika ingår. Boendet förläggs på någon av de närliggande hotellen, eller beroende på gruppens storlek – i de rum som finns på gården. 

På vår kursgård i Grasse, södra Frankrike erbjuder vi EFT-handledning i mer intensiv form. Vill du utvecklas i ditt arbete mot t ex en certifiering eller vill du bara lära dig mer och har gått en grundkurs i EFT kan detta vara ett alternativ för mer fokuserat lärande av metoden. Du kan komma tillsammans med dina kollegor, eller du kommer på egen hand och träffar en ny grupp att arbeta med under ett par dagar. Du tar med dig  2 filmklipp på ca 15-20 min och vi arbetar ostört med både litteraturstudier, utbildningsfilmer från EFT-terapier, ärendehandledning och  rollspel och handledning på varandras videoklipp.  

För fortsatt utveckling och handledning finns möjlighet till Skype/Zoom eller fortsatt handledning i Stockholm. Har du redan en EFT-handledare kan detta vara ett komplement till redan befintlig handledning.

Kommande datum för handledningsdagar i EFT under 2020 är: 6-7 mars, 3-4 april, 21-22 maj och 22-23 juni. Nya datum för hösten 2020 kommer.