Psykoterapi

Psykoterapi är kan man säga, en läkekonst för själen. Mycket har hänt sedan Sigmund Freud som kan kallas psykoterapins fader. Det Freud en gång i tiden startade kallas idag för psykoterapi och har inte idag bara en inriktning utan flera. Psykologi är fortfarande en relativt ny vetenskap men under de senaste åren har forskningen inom området verkligen exploderat. Idag har också forskning om psykoterapeutiska metoder, evolutionsvetenskap, neurobiologi och psykologisk forskning om anknytning och emotioner gett oss helt ny förståelse kring vad det egentligen är som hjälper när man går i psykoterapi och varför. Österländsk filosofi har också mött den västerländska forskningen inom detta område så att vi idag till exempel vet mer om varför det vi kallar mindfulness och medveten närvaro skapar lugn och välbefinnande när vi praktiserar det. Vi vet mer om hur kroppen reagerar vid hot och fara och hur vi med enkla metoder kan lugna våra orossystem. Den psykoterapi som idag erbjuds är alltså väldigt mycket bättre än på Freuds dagar. 

Psykoterapi, om den fungerar, leder till förändring i samt en ökad förståelse och medvetenhet om sig själv och sina nära relationer. Målet är förstås läkning, sinnesro och välbefinnande. Psykoterapi kan ta lång tid eller kortare. Om du går till en legitimerad psykoterapeut får du psykoterapeutisk behandling. Relationen till din terapeut är väldigt viktig för att psykoterapin ska fungera. På Livsverk är psykoterapeutens förhållningssätt en av de viktigaste delarna av en psykoterapi. Terapeuten är varm, stödjande, empatisk, närvarande, förstående och validerande. Vi arbetar inte med att patologisera människor utan försöker istället skapa en förståelse om vad det är som har hänt i livet som lett till den psykiska ohälsan och hur vi kan skapa läkning och reparera de skador som uppstått i själen.