Vad är Framtidsverkstad?

Vad är en Framtidsverkstad?

Framtidsverkstad är en stark,  pedagogisk modell för organisationsutveckling som bygger på en demokratisk modell utarbetad av dokumentärfilmaren och journalisten Robert Jungk (1913-1994). Robert Jungk föddes 1913 i Berlin och utarbetade denna modell i efterkrigstidens Europa. Han hade själv judiskt påbrå och påverkades starkt av hur nazismen kunde få sådan genomslagskraft och var mycket kritisk till deras elitistiska människosyn. Han ville ge människor en möjlighet att själv skapa sin framtid, istället för att drabbas av den. Robert Jungk verkade också som framtidsforskare och deltog aktivt i att bygga upp det nya Europa efter kriget. Han tilldelades  det alternativa fredspriset 1986.

Framtidsverkstaden är indelad i fem faser:

1.Förberedelsefas: Vad vill vi?

2.Kritikfas: Rensa ut och identifiera problem

3.Fantasifas: Upptäcka möjligheter och formulera idéer

4.Förankringsfas: Bestämma vad som behöver göras, och vem som gör vad och när.

5. Uppföljning av processen, var är vi nu och hur går vi vidare?

 

Hela Framtidsverkstadens syfte är att skapa förändring och utveckling. I en Framtidsverkstad är alla deltagare viktiga och alla röster blir hörda. Som deltagare blir man inbjuden till en kreativ process formad av allas idéer, drömmar och behov.

När verkstaden är slut har deltagarna med sig konkreta handlingsplaner för hur gruppen ska arbeta vidare med sitt förändringsarbete. En uppföljning ingår alltid där alla ses efter cirka ett halvår för att stämma av och utvärdera.