Livsverk går över till endast psykoterapi online from 1 maj 2024 i väntan på nya lokaler

Våren är på intåg men ute är det kallt. Vi får ändå hoppas på lite ljus och värme snart. På Livsverk har det varit en del utmaningar under vintern/våren och bland annat har vi blivit av med lokalen vi trivdes med så bra på Kungsgatan 29. Under tiden vi letar ny lokal kommer all terapi och handledning ( bortsett från handledning som sker i era lokaler) ske online via videolänken Zoom. Nya lokaler spår vi kan tidigast bli verklighet till hösten.

Att mötas online fungerar ofta bättre än vi kan tro. Vi kan vara emotionellt närvarande i samtalen även online. Vi kan ibland till och med känna oss lite mer fokuserade. Men, för en del av oss är just att ses fysiskt och på plats ändå det som känns bäst, och för er blir det tyvärr en väntan och/eller uppehåll tills vi hittat en ny plats.

Även när det känns extra motigt i livet behöver vi tro på att det finns nya vindar, vårvindar, som kan ta oss med till en bättre plats. För att komma ut svåra perioder behöver vi ta hjälp av varandra, och lita på att vi har en inneboende kraft, var och en av oss, på att hitta harmoni och stabilitet.

Och, vi hoppas den kommer snart, våren!