Emotionellt fokuserad parterapi

 

EMOTIONELLT FOKUSERAD TERAPI FÖR PAR – METODEN

 

EFT är en evidensbaserad, systematiserad och manualiserad korttidsterapi utvecklad av Dr Sue Johnson i Kanada. Metoden har som mål att genom terapeutens relationsskapande, förhållningssätt och interventioner, minska stress och ångest i den vuxna kärleksrelationen.  I EFT förändras kommunikationen och interaktionen i kärleksrelationen för att skapa en trygg eller tryggare anknytning.

Det vanligaste problemet som par upplever när de kommer till EFT-parterapi är distans och avstånd till varandra. Ofta kämpar man också med konflikter och negativa mönster som är svåra att bryta. Ofta hamnar paret i olika positioner med olika roller. Den ena som mer pådrivande och frustrerad, den andre som mer undvikande och tyst. Men alla par är olika och alla konfliktmönster också. I vissa relationer är rollerna mer lika varandra. Båda drar sig undan varandra, eller båda är frustrerade och försöker nå fram till den andre i sina försök att bli förstådd. I en EFT-parterapi tar vi reda på hur just ert konfliktmönster ser ut, och försöker förstå mer om vad som händer och hur vi kan förändra det. Er terapeut är under den tiden ni går i parterapi er hjälpare för att förändra det negativa samspelet till ett mer tryggt och öppet samspel som gör att relationen blir sund och harmonisk. EFT-parterapin hjälper er att öka förståelsen för varandra, den ökar närhet och trygghet, kommunikation och passion i relationen. Det som förut kändes fastlåst blir ersatt med flexibilitet och utrymme. 

 EFT är en väl beforskad parterapimetod med goda resultat. I en av de mest noggranna studier som gjorts på parterapi visade det sig att 70-75 % av paren återhämtade sig. 86-90 % fick en avsevärd förbättring i sin parrelation. —

I en EFT-parterapi kan terapeuten till exempel ställa frågor som, ”Vad händer med dig när din partner drar sig undan som hen gjorde just nu?” och vidare till frågor som, ”Kan du berätta för din partner det du nyss berättade för mig? Kan du dela den känslan här och nu? ” EFT-parterapi är en upplevelsebaserad terapi. Det innebär att ni som par kommer att arbeta med det som händer ”här och nu”, i rummet tillsammans med er terapeut. På det viset lär ni er att prata med varandra om det ni känner och upplever i den trygga atmosfär som skapas tillsammans med EFT-terapeuten, så att ni sedan kan börja prata med varandra på nya sätt även hemma. 

En EFT-parterapi tar oftast mellan 12-15 sessioner för att verkligen hjälpa, och ibland längre. I en EFT-parterapi ingår också var sin individuell session.