Emotionellt fokuserad familjeterapi

På Livsverk erbjuder vi Emotionellt fokuserad familjeterapi, EFFT. EFFT är en familjeterapimodell som är utvecklad ur EFT, Emotionellt fokuserad terapi, en evidensbaserad metod. Metoden är systemisk, humanistisk och anknytingsorienterad. I EFFT  möter vi familjer med nyfikenhet och värme, utforskar familjens berättelser kring vad de anser är problematiskt och kartlägger tillsammans med familjen vilka relationer i familjen som är konfliktfyllda eller svåra. När vi arbetar med familj har vi alltid ett fokus på nätverket och de omgivande faktorer som påverkar familjen som problem inom skola, jobb, släktnätverk, kriser, sjukdomar mm som kan påverka och belasta. 

I en Emotionellt fokuserad familjeterapi träffar vi först hela familjen, därefter möter vi syskonen i eget samtal, föräldrar i eget samtal och efter det beslutar vi vilka som är med i kommande samtal. Fokus ligger på att läka anknytningssår och skapa en trygg anknytning mellan föräldrar och barn (även vuxna barn med sina föräldrar). Samtalen är 90 minuter långa. 

En lyckad EFFT familjeterapi ger en trygg anknytning mellan föräldrar och barn, ett tryggare och öppnare klimat i familjen, mindre konflikter, en ökad förståelse för varandras behov, ökad flexibilitet, en tydligare kommunikation, tydligare gränser och roller.

I EFT familjeterapi kan syskon som vill arbeta med sin syskonrelation gå tillsammans, eller redan vuxna barn tillsammans med en eller fler av sina föräldrar, bonusfamiljer, regnbågsfamiljer och så vidare.