Familjeterapi

På Livsverk erbjuder vi familjeterapi med systemiskt, humanistiskt och anknytningsfokus. Familjeterapi är ett samlingsnamn för flera olika modeller och metoder för hur vi kan arbeta med och möta familjer. På Livsverk arbetar vi psykoterapeutiskt integrativt med familjer, det vill säga, vi använder de metoder som fungerar och kan anpassa metoder efter det behov som familjen har. När vi arbetar med familj har vi alltid ett fokus på nätverket och de omgivande faktorer som påverkar familjen. Vi arbetar med familjekartor, där vi försöker förstå mer kring familjens historia men också vilka olika roller de olika familjemedlemmarna har. Vi är särskilt inspirerande av nätverksorienterad familjeterapi, narrativ och lösningsfokuserad familjeterapi, emotionellt och anknytningsbaserad familjeterapi. 

En familjeterapi kan innebära samtal med hela familjen eller delar av familjen. Familjen definierar vi som de som lever under samma tak. Samtalen är 90 minuter långa. I ett första möte bestämmer vi tillsammans vad ni som familj behöver hjälp med och utifrån det skapas ett kontrakt och en planering för samtalen. 

En lyckad familjeterapi ger ett tryggare och öppnare klimat i familjen, mindre konflikter, en ökad förståelse för varandras behov, ökad flexibilitet, en tydligare kommunikation, tydligare gränser och roller.

I familjeterapi kan syskon som vill arbeta med sin syskonrelation gå tillsammans, eller redan vuxna barn tillsammans med en eller fler av sina föräldrar, bonusfamiljer, regnbågsfamiljer och så vidare.