Om Livsverk

Livsverk är grundat av Marianne Gustafsson, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Certifierad terapeut och handledare i metoden Emotionellt fokuserad terapi, EFT. 

Livsverk bedriver psykoterapi, handledning och utbildning. Inriktningen är emotionellt fokuserad, anknytningsorienterad och systemteoretisk/interaktionistisk.

Sedan 2016 har Livsverk drivits på heltid med uppdrag inom privat och offentlig verksamhet som t ex på familjerådgivning, landsting, socialtjänst, kyrkan och universitet.

Livsverk har genomfört ett antal uppdragsutbildningar för personal inom Vuxenpsykiatrin, Psykos, i region Skåne, för personal inom socialtjänstens olika verksamheter, samt genomfört  nationella utbildningar (SKL) personal inom socialtjänst, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. 

Livsverk genomför också uppdrag inom området förändringsarbete och organisationsutveckling som till exempel team stärkande dagar, inspirationsföreläsningar, workshops i internatform.

Marianne Gustafsson grundare till Livsverk, är en erfaren familje och parterapeut. Hon har lång erfarenhet av parterapi och familjeterapi, av generell barnpsykiatri, flyktingpsykiatri, barn och unga med depression, suicidproblematik, trauma, utsatt för sexuella övergrepp, våld, med föräldrar med psykisk sjukdom och missbruk.

Hon är certifierad EFT-terapeut och handledare i EFT.  Marianne har även utbildning i metoderna EFFT,  FFT och ABFT samt utbildad i Traumafokuserad KBT. 

Idag arbetar Marianne främst med EFT, Emotionellt fokuserad terapi, en evidensbaserad metod som vänder sig till par, individer och familjer. Metoden bygger på anknytningsteori, systemisk teori och humanistisk teori. Marianne möter par, familjer och individer för psykoterapi i sin mottagning på Kungsgatan 29 mitt i Stockholms city. Hon handleder även både ute i verksamheter och på sin mottagning. Hon driver en Podcast om EFT (”Hej kärleken”) tillsammans med två kollegor, är aktiv i olika nätverk av familjeterapeuter och systemiska terapeuter. Hon handleder både i EFT och systemisk/familjeterapi.

Livsverk strävar mot förändring och utveckling i alla dess former för människor i livets alla faser och sammanhang, för att de ska kunna finna sinnesro, harmoni, meningsfullhet och kärlek i sina liv. 

Akademiska meriter

 • Certifierad handledare i EFT Emotionellt fokuserad terapi för par. Handledare ICEEFT Gail Palmer, Kanada, Jens Mebius Stockholm.
 • Certifierad EFT-terapeut Certifierad av ICEEFT, Gail Palmer  201712, Handledare Ann-Christin Sandahl Hirell, Jens Mebius
 • Handledare, lärare i psykoterapi, 
  2015-2016 Handledarutbildning i systemteoretisk terapi, Linköpings universitet, 45 hp
 • Grundkurs och Påbyggnadskurs i EFT. Emotionellt fokuserad terapi för par, Parterapiinstitutet i samarbete med ICEEFT 2013-2014
 • Legitimerad psykoterapeut. 
  2009-2012 Psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet, inriktning Familjeterapi, 90 hp 
 • Socionom. 1993-1998 Socionomprogrammet, Lunds universitet, 210 hp
 • Ledare för Framtidsverkstad 1998-1999 Ledare för Framtidsverkstad, Tapio Salonen och Verner Denvall, Lunds universitet, 10 hp
 

     Arbetslivserfarenhet 

 • 20210301 Startar Stockholms EFT-center tillsammans med Jens Mebius
 • 20170101 – Driver Livsverk på 100 % med privat mottagning för psykoterapi, parterapi, individuell och familjeterapi. Handledningsuppdrag. Utbildningsuppdrag. Organisationsutvecklingsuppdrag.
 • 2013-2016 Söderstöds familjerådgivning, verksamhetschef och familjerådgivare, handledare. Stockholm
 • 2012-2013 Folkhälsoutvecklare, suicidprevention (nationellt och lokalt) och barn som far illa.  Växjö
 • 2001-2012 Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö. Kurator/Familjeterapeut
 • 1998-2001 Socialsekreterare och skolkurator, Älmhult.

Urval av kurser inom psykoterapi och behandling

 • 2006 04 Lösningsfokuserad terapi och utvärdering ORS och SRS, Scott Miller, Hässleholm 2 dgr
 • 2006 10 Coaching,Insoo Kim Berg, Köpenhamn 2 dgr
 • 2007 02 Lösningsfokuserad terapi, ”Less is more”, Chris Ivesson, Köpenhamn 2 dgr
 • 2007 01 Traumafokuserad KBTWorkshop Linköping, Webbaserad examination.
 • 2013 09-2014 05 Emotionally focused therapy for couples (EFT), Externship och Core skills, Lund Parterapiinstitutet, Rebecca Jörgensen
 • 2013-2014 ”Compassion focused therapy”steg 1 och 2, Paul Gilbert, Stockholm SAPU (5 dgr)
 • 2016 05 ”Seven Eyed Model”1 dgr med Peter Hawkins
 • 2016 07, ”EFT and Trauma”,Conference London, 2 dgr Rebecca Jörgensen
 • 2016 10, Systemisk terapi ”Dialogue Sweden”, Harlene Anderson, Ersta Stockholm, 1 dgr
 • 2017 05, EFT, Congress Sexuality and relationsships” Rom, Sue Johnson.
 • 20171020-20171022, Attachment and Trauma,New York, 3 dagar
 • 2018 0630-20170701 Daniel Siegel, Interpersonal Neurobiologi, How to make Psychotherapy effective. London,
 • 201807 EFT-conference London, 4 dagar
 • 20181005-06, EFT with Trauma, Stockholm
 • 2020 05 EFFT level 1
 • 2021 03 EFFT level 2
 • 202107 Couple and Race 
 • 202109-10 EFFT  training

Medlem i :

ICEEFT, Kanada

SFFT, Sverige

SFSH, Sverige

Nätverk:

EFT – Stockholm/Skåne

Metahandledningsgrupp för systemiska handledare

”Familjeterapeuterna 2012”

SFSH, Sveriges förening för systemteoretisk handledning (styrelseledamot)

Handledare:

Gail Palmer, ICEEFT Kanada

Jens Mebius, Stockholm