Familjer & Helighet

Jag reste till Italien i somras. Första stoppet var en internationell familjeterapi konferens i Assisi. Italien är ett av de länder där den tidiga familjeterapin utvecklades. Det kan man märka. Att det finns en självklarhet där, när vi över många delar av världen får kämpa för att föra fram det systemiska perspektivet. Inspirerande var det att lyssna och se familjeterapi i action, så som den utövas 2023. Där familjerelationer är i fokus, där familjeterapeuter från olika delar av världen visar på kraften i familjerelationerna och hur viktigt det är för barn och unga att få möjlighet att bygga trygga anknytningsband. Där det som brustit blir helt igen.

I Sverige får familjeterapeuter kämpa för att få BUP och andra vård och sociala institutioner att fokusera på familjens betydelse. Nej, barn och unga ska få gå i egen ångest behandling. Barn och unga ska bli av med sina problem genom kurser och online program. Gärna också med hjälp av medicin. Föräldrar blir knappt involverade. Inte heller andra viktiga relationer som barn och unga har. Vänner och andra viktiga vuxna i deras liv. Det verkar som om väldigt få familjer idag får möjlighet att sätta sig ner med en familjeterapeut för att prata om hur de har det tillsammans och få hjälp att prata om vad som har hänt dem. Vilken hjälp de själva upplever att de behöver.

De senaste åren har jag tagit emot allt fler familjer på min mottagning. Familjer med ungdomar som inte hittat hjälp någon annanstans. Där BUP bara sysslar med utredning och medicin istället för behandling. Där socialtjänsten ofta är överbelastad och lite svår att känna sig trygg med. Vuxna barn som tar intiativ till familjesamtal med föräldrar som de tappat kontakt med, eller som de vill få en bättre relation till. Det händer stora saker när familjer får möjlighet att mötas och börja prata om de svårigheter de kämpar med. Det är starka möten som snabbt gör stor skillnad.

Där i den heliga staden där helige Franciskus en gång satte sin prägel sker mirakel även år 2023. En internationell stor konferens riktade fokus på människors behov av trygga relationer, på möjligheten till läkning. Vi var tusentals av familjeterapeuter där. Det vibrerade av liv och engagemang. Helige Franciskus var en förmögen man som valde att gå en besvärligare väg än den han hade kunnat ta. Han valde att bli munk och därefter leva i enkelhet. De lösningar som kanske ses som enkla och ”effektiva” är kanske inte de bästa. Ett stort, svårt steg som innebär en genomgripande förändring mot ett nytt slags liv kan vara den bästa vägen. Även om det kräver en insats. Även om den gör ont och smärtar. Även om det steget inte är enkelt. Familjeterapeuter har alltid varit modiga och inte värjt för att vara i det svåra tillsammans med familjer som har det svårt. De kan med självklarhet säga, ”Jag vill träffa hela familjen” och familjen svarar förvånat, okej då.

Brustna relationer gör ont. Tänk om det är just där vi ska vara. I det som brustit.

För att det ska kunna läka och bli helt igen.