Är du nyfiken på vad Emotionellt fokuserad parterapi är?

Vi arbetar med metoden Emotionellt fokuserad terapi metod för par, EFT. Metoden är utvecklad i Kanada och USA, av dr Sue Johnson. Sue Johnson har forskat på par i över trettio år och utvecklat en metod som bygger på Anknytningsteori, Systemisk och Humanistisk teori. Sue Johnson upptäckte att par som hon själv arbetade med upplevde sig distanserade från varandra, och de beskrev att de hamnade i liknande negativa spiraler, som de hade svårt att bryta. Det kallar vi inom EFT för parets negativa dans. Utifrån forskning om par och anknytning har Sue Johnson utvecklat det begrepp som vi idag kallar ”vuxenanknytning”. 

När vi går in i en parrelation börjar vi knyta an till vår partner och drivs av samma anknytningsbehov som barn har till sina föräldrar. Som till exempel behovet av stöd, tröst, närhet, förståelse och trygghet. Våra behov av en trygg anknytning försvinner alltså inte efter att vi vuxit upp. Vi fortsätter att ha samma behov av att ha minst en nära, viktig person som finns där för oss genom livet. Denna person hjälper oss att klara av svåra känslor, lugna oss, finnas där när livet är svårt och den vi alltid kan vända oss till. När detta inte riktigt fungerar i en parrelation, trots att man älskar varandra, finns det emotionella hinder som står i vägen för den trygghet som är möjlig att nå. Genom en EFT-parterapi får par möjlighet att hitta en djupare, mer harmonisk och trygg relation till varandra. Vi arbetar med att öka förståelsen för varandra, insikten om ens egna triggers, ömma punkter och de behov och önskningar som man kanske inte kunnat uttrycka. I rummet får paret också uttrycka sig till varandra, och så småningom byggs ett nytt tryggt mönster fram. 

En EFT- terapi gör inte att svårigheter i relationen helt och hållet försvinner,  men paret lär sig hur man ska reparera och ta hand om varandra när man råkat såra eller svika den andre. Par som gått igenom en EFT-terapi beskriver  till exempel att de nu har fått en ”helt ny relation”, och att de aldrig haft det så bra tillsammans trots en lång relation.  Flera beskriver att de ”känner helt annorlunda”, det som förut blev till irritation och konflikter, är inte längre problem för att det finns en helt ny förståelse om varför den andre gör som den gör, känner som den känner, och behöver det den behöver. Plötsligt är relationen mycket enklare att vara i, och genom det blir man också mindre upptagen att grubbla över sin relation, oroa sig över den och känna att något inte riktigt är bra. Genom det nya trygga band som knyts i en EFT-terapi blir man på sätt och vis mer självständig, man vet att den trygga hamnen finns där.  ”Jag vet att du finns där för mig”.

EFT är en strukturerad, manualiserad korttidsterapi som tar minst 12 sessioner men oftast 15 – 20 sessioner, och ibland fler om det finns trauma eller annan problematik.

Det bästa är om man kan gå i terapin en gång i veckan. Det gör terapin som mest effektiv. 

På Livsverk finns möjlighet till mer intensiv form av EFT som ligger som två halvdagar på vår mottagning i Stockholm eller som tre halvdagar på vår kursgård i södra Frankrike.