FAMILJEREKONSTRUKTION

Livsverk erbjuder blivande familjeterapeuter och andra som vill bearbeta och förstå mer om sig själva och om sin familjehistoria, terapimetoden Familjerekonstruktion!

Familjerekonstruktion är en metod inom Familjeterapin som har till syfte att utforska och fördjupa förståelsen kring ens familjebakgrund, sina familjerelationer och familjehistoria i tre generationer. I Familjerekonstruktionen får varje deltagare möjlighet att tillsammans med handledaren processa och utforska strukturer i familjesystemet och dess historia. Ofta kan familjemönster föras vidare i generationer och ett av Familjerekonstrutionens syfte är att synliggöra dessa mönster och bryta dem genom att deltagaren ges möjlighet att omformulera både sin historia och sin framtid.

Deltagaren får kan man säga, rekonstruera betydelserna av tidigare upplevelser och ges möjlighet att, genom denna process, lämna gamla idéer och roller som inte längre fyller en funktion och bli medveten om vilka budskap som skickats vidare i generationer.

Familjerekonstruktionen ger nya perspektiv på en själv, ens familjehistoria, och framtiden. Familjerekonstruktionen mynnar ut i en större frihet att själv forma sitt liv.  

Familjerekonstruktionen bedrivs alltid av legitimerade psykoterapeuter i systemisk/familjeterapi. Metoden bygger på systemteori, kommunikationsteori och rollteori. 

Under ett två-tre dagars internat får var och en av deltagarna i gruppen göra sin familjerekonstruktion under ledning av socionom och leg psykoterapeut Marianne Gustafsson.

Varje deltagare har förberett sin egen Familjekarta/Genogram  som tas med till internatet. När man förbereder sig för en Familjerekonstruktion får man gärna intervjua familjemedlemmar. En mer utförlig instruktion kring förberedelse och upplägg skickas ut till deltagare en tid före själva Familjerekonstruktionen. 

Om du  är intresserad av att gå en Familjerekonstruktion hos Livsverk kan detta internat enkelt ordnas i södra Frankrike på Livsverks kursgård La Royrie. Vill man ordna en egen plats för internatet men ha Marianne Gustafsson som familjeterapeut/handledare, går det också bra. Kontakta Marianne på t.marianne.g@gmail.com.