Livsverks Systemteoretiska utbildning: Att möta familjer i samtal!

Denna kurs på 5 dagar har som mål att genom praktiska övningar varvat med teori inom det systemteoretiska/familjeterapeutiska fältet, skapa en trygghet och tillit till den egna förmågan att hålla och genomföra ett familjesamtal. Ett ytterligare mål med kursen är att varje deltagare efter avslutad kurs ska kunna möta familjer i samtal i den kliniska vardagen och tycka det är roligt, samt kunna skapa förändring för familjen. Deltagaren ska vid kursens slut vara bekant med centrala begrepp, interventioner och tekniker inom det systemteoretiska/familjeterapeutiska fältet.

Under kursen får deltagarna bland annat rita familjekartor och presentera dem i smågrupper, praktiskt öva på teoretiska begrepp, gott om tid för reflektioner, rollspela och pröva sina nya kunskaper i det egna kliniska arbetet. Exempel på begrepp som vi går igenom är: Sammanhangsmarkering, Allians, Cybernetik, Cirkulära frågor och Cirkulär intervjumetodik, Reflexivt frågande, Karl Tomms intervjumetodik, Öppna dialoger, Familjens livscykel, Familjemodeller, Familjekartan.

Denna utbildning kan med fördel ges till arbetsgrupper men också till personer som arbetar inom samma organisation. 

Senast gavs kursen som uppdragsutbildning till region Skåne, vuxenpsykiatrin (2018). Deltagare har varit skötare, sjuksköterskor, socionomer/kuratorer, psykologer och läkare. 

 

Utvärderingar av kursen

 ”Mycket bra! Egentligen allt – gruppen, ledare, innehåll, upplägg, tempo, lokaler.”

”Jag uppskattade mest träningen av olika saker, t ex sammanhangsmarkeringar, cirkulära frågor, utbyte av erfarenheter o det genuina intresse o positiva attityder i gruppen och hos läraren”

” Jag har lärt mig om familjeterapins grunder om frågetyper, fått en utökad terminologi. Också mer satmtalstekniska färdigheter. ”

”Jag har fått grunder i familjeterapeutisk teori. Jag tror att jag har utvecklat /förändrat mitt förhållningssätt till nätverks/fammiljesamtal men svårt att sätta ord på vad. ”

”JA! Använder redan mycket i mitt arbete,  inspirerande att märka att jag använder många av redskapen också bra att ha en teori bakom det jag gör”

”Matnyttig. Fått mycket kunskap i teorin men också fått övat praktiskt vilket var ett mycket bra upplägg. Härligt med en utbildning som jag känner att jag direkt kan använda i det dagliga arbetet. 

”Bra blandning mellan teori och praktisk. Fantastisk öppen och trygg grupp.”

”Hur viktigt det är att tänka på nätverk att det kan finnas andra kring personen än bara familjen som är viktiga.”