Föreläsning: Emotionellt fokuserad terapi för par – vägen till en trygg vuxenanknytning.

I denna föreläsning på 3 timmar får du en presentation av metoden Emotionellt fokuserad terapi för par där filmklipp av EFT-terapi visas. Du får också en beskrivning kring hur en EFT-terapeut jobbar och vad som är EFT-terapeutens utmaningar. Deltagarna får möjlighet till kortare reflektioner med varandra under föreläsningens gång, samt möjlighet till gemensam frågestund och samtal.

Se en kortare workshop om EFT som smakprov från Familjeterapikongressen oktober 2018. https://youtu.be/ox5sNHEeY0g